magyar hrvatska
2024. május 21.
Programok
Poziv za dostavu prijedloga u svezi dodjele Odličja Hrvatske samouprave Budimpeąte
2014. november 13. 7:33

Na osnovi odluke skupątine Hrvatske samouprave Budimpeąte pozivamo osobe, hrvatske samouprave i udruge da dostave svoje prijedloge  u svezi dodjele Odličja Hrvatske samouprave Budimpeąte.

Hrvatska samouprava Budimpeąte dodjeljuje Odličje Matije Petra Katančića onim osobama, udrugama i ustanovama koje su se istakle znanstvenim radom za hrvatsku zajednicu u Budimpeąti.

Hrvatska samouprava Budimpeąte dodjeljuje Odličje Ivana Antunovića onim budimpeątanskim Hrvatima, udrugama i ustanovama koje  su se istakle na polju njegovanja hrvatskog jezika, kulturnog ľivota, prosvjetne djelatnosti, umjetnosti i vjerskog ľivota.

Prijedlozi se mogu dostaviti do 25.11.2014. na adresu Hrvatske samouprave Budimpeąte /Fővárosi Horvát Önkormányzat, 1089 Budapest, Bíró Lajos u.24.

Osoba za kontakt: Anica P. Nemeth

Tel:06 70 4593227

Poziv
2014. november 13. 7:34

Hrvatska samouprava Budimpeąte raspisuje Natječaj za stipendiju srednjoąkolcima i  studentima sa područja Budimpeąte za ąkolsku i akademsku godinu 2014/2015.

Za stipendiju se mogu  natjecati srednjoąkolci i studenti  hrvatskog podrijetla.

 Uvjeti: dobar uspjeh u učenju

aktivno sudjelovanje u ľivotu hrvatske zajednice

Zainteresirani kandidati trebaju do 25.11.2014. dostaviti natječaj i sljedeće priloge:

  1. Molbu na hrvatskom jeziku
  2. ®ivotopis na hrvatskom jeziku
  3. Ovjereni prijepis svjedoľbe prethodnog razreda, za učenike srednje ąkole i

potvrdu o upisu u tekuću ąkolsku godinu 2014/15.

  1. Ovjereni prijepis svjedoľbi za  zadnju godinu srednje ąkole, za studente I godine,

potvrda o upisu na Visoko učiliąte i statusu redovnog studenta.

  1. Potvrdu o prosjeku ocjena prethodne godine za studente ostalih  

godina studija, potvrda o upisu tekuće godine i statusu redovnog studenta, 

  1. Potvrdu o prebivaliątu na području Budimpeąte za podnositelja zahtjeva

(s naznakom datuma prebivaliąta) – za učenike i studente,

  1. Dokaz o postignutom uspjehu na drľavnim natjecanjima
  2. Potvrdu razrednika ili hrvatske samouprave o sudjelovanju na hrvatskim priredbama, programima

Molim Vas, da natječaj poąaljete na adresu:

Fővárosi Horvát Önkormányzat

1089. Budapest

Bíró Lajos u 24.

Osoba za kontakt: Anica P. Nemeth

Tel:06 70 4593227


Szentmise
2014. szeptember 22. 11:26
A Horvát Katolikus Egyházközösség értesíti a hívőket, hogy a horvát nyelvű szentmisék 2014.08.31-től minden vasárnap 17 órakor kezdődnek átmenetileg a Szent Ferenc sebei-templomban, 1011 Budapest, Fő u. 43., közel a Batthyány térhez.