magyar hrvatska
2019. december 9.
« Vissza Međunarodni znanstveni skup Kanoni doma i vani


Pozivnica

2. travnja 2009.u 10 sati Katedra zs slavističku filologiju, Budimpešta 1088 Muzeum Krt. 4/D.

U organizaciji Katedre za slavističku filologiju ELTE i Hrvastke samouprave II. okruga Budimpešte