magyar hrvatska
2024. február 28.
« Vissza MeĂ°unarodni znanstveni skup Kanoni doma i vani


Pozivnica

2. travnja 2009.u 10 sati Katedra zs slavistièku filologiju, Budimpešta 1088 Muzeum Krt. 4/D.

U organizaciji Katedre za slavistièku filologiju ELTE i Hrvastke samouprave II. okruga Budimpešte